Sastanak timova Info Media Group d.o.o. Banja Luka i Info Media Group d.o.o. Zagreb

Imenovanje Gordana Sau, na dužnost Izvršnog direktora IMG d.o.o. Zagreb, od 01.05.2024. godine, tek je dio sveobuhvatnih strateških promjena kojima je matična kompanija Info Media Group d.o.o. Banja Luka otpočela ovu godinu.

Novi Izvršni direktor Info Media Group d.o.o. Zagreb

Imenovanje Gordana Sau, na dužnost Izvršnog direktora IMG d.o.o. Zagreb, od 01.05.2024. godine, tek je dio sveobuhvatnih strateških promjena kojima je matična kompanija Info Media Group d.o.o. Banja Luka otpočela ovu godinu. Primarni cilj pomenutih promjena je unaprijeđenje postojećih operativnih procesa i efikasnosti poslovanja, u skladu sa zahtjevima geografski širokog, te kulturološki raznolikog tržišta na kojem je grupacija prisutna.

Tokom jednodnevne posjete matičnoj kompaniji u Banjaluci, kolege iz Zagreba su učestvovale u strateškim razgovorima o konkretnim koracima i projekcijama poslovanja u narednom periodu, te se dodatno povezale sa zaposlenicima u upravnom, prodajnom i proizvodnim dijelovima kompanije. Ova je posjeta iskorištena i kao prilika za preliminarno upoznavanje sa još jednim novim članom tima, koji će s početkom šestog mjeseca preuzeti dužnost Direktora prodaje i operativnih poslova kompanije Megatone d.o.o., koja je – kao integralni dio Info Media Group d.o.o. Banja Luka – prisutna na tržištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Oslanjajući se na dosadašnje rezultate, ali i kroz kritički osvrt i direktno adresiranje prepoznatih izazova, timovi su definisali zajedničke ciljeve za naredni period, koji su dovoljno ambiciozni da služe kao motivacija za djelovanje i izlazak iz zone komfora, ali i realistični, u svojoj procjeni potencijalnih izazova i rizika.

Posjetom je najavljen i budući trend redovnih uzajamnih posjeta timova iz cijelog Adria regiona, u pravcu sinhronizacije i optimiziranja poslovnih procesa, te razmjene profesionalnih znanja, stručnosti i primjera dobre prakse.