KORISNO

KORISNO

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja (OUP) primjenjuju se u poslovanju sa svim Zakupcima za zakup reklamnih površina i realizaciju reklamnih kampanja na našoj mreži, te predstavljaju sastavni dio svih ugovorenih/naručenih kampanja.

Vizuelni prikaz reklame (mockup)

Vizualizacija Bus Outdoor reklame pruža klijentima kvalitetniji uvid u izgled njihove reklame na spoljašnjosti vozila gradskog prevoza u stvarnom okruženju, prije odobravanja finalnog dizajna i prije brendiranja vozila.

Svim našim klijentima nudimo besplatnu opciju izrade mockup rješenja za njihov brend, proizvod ili uslugu. Kontaktirajte nas kako bismo i za Vas izradili mockup rješenje.

Uputstvo za izradu i dostavljanje grafičke pripreme za štampu

Uputstvo za izradu i dostavljanje grafičke pripreme za štampu sadrži osnovne smjernice i informacije kako na kvalitetan način pripremiti dizajn u skladu s normativima za štampu.