Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja (OUP) primjenjuju se u poslovanju sa svim Zakupcima za zakup reklamnih površina i realizaciju reklamnih kampanja na našoj mreži, te predstavljaju sastavni dio svih ugovorenih/naručenih kampanja.

Uputstvo za izradu i dostavljanje grafičke pripreme za štampu

Uputstvo za izradu i dostavljanje grafičke pripreme za štampu sadrži osnovne smjernice i informacije kako na kvalitetan način pripremiti dizajn u skladu s normativima za štampu.