ZIRAAT BANK - Više od banke

1.8.2016. godine

Za klijenta ZIRAAT BANK u svrhu promocije, brendirali smo spoljašnjost više vozila javnog gradskog prevoza u više gradova BiH.

Ziraat banka svoj početak bilježi osnivanjem prve agrarne finansijske institucije 1863. godine još za vrijeme Osmanskog carstva. Osnivanjem Republike Turske banka je transformisana u nezavisnu državnu ekonomsku instituciju, podržavajući poljoprivredni sektor i poslujući uz državnu garanciju. Unutrašnjim preuređenjem, 1973. godinre, postaje samostalna u obavljanju svih vrsta bankarskih usluga i stiče status komercijane banke.Danas, zajedno sa svojom strukturom i statusom dioničkog društva, Ziraat banka je afirmisana kao jedna od najiskusnijih i široko organizovanih banaka u Turskoj.Kao najveća državna banka Republike Turske, u svom sastavu ima 8 stranih podružnica, 18 domaćih podružnih institucija, 13 internacionalnih filijala, jedno strano predstavništvo, 7 pod-filijala, 1.379 domaćih poslovnica i preko 22 hiljade uposlenika. Pored Ziraat banke, Ziraat mrežu čine osiguranja, leasing, investiciono-osiguravajuci fondovi.U Bosni i Hercegovini, ZiraatBank BH d.d. je zastupljena sa 27 poslovnih jedinica.

ZIRAAT BANK – Više od banke

Više informacija: www.ziraatbank.ba