Ziraat Bank - Više od banke

Sarajevo, 14.3.2015. godine

Za klijenta Ziraat Bank i promociju stambenih kredita, kreditnih kartica i beskontaktnog plaćanja, brendirali smo spoljašnjost više vozila javnog gradskog prevoza u Sarajevu.

Vizija Ziraat banke je biti među prvih pet banaka bankarskog sektora Bosne i Hercegovine, steći epitet “regionalne sile” koja predstavlja banku rasprostranjenu u regiji, koja je institucija od povjerenja i nudi kvalitetne usluge. Primarni cilj, pri poslovanju sa građanstvom je obezbjediti kvalitet usluga u skladu sa potrebama komitenata.

Ziraat Bank – Više od banke

Više informacija: www.ziraatbank.ba