Triglav - Ispunjena obećanja nas zbližavaju

Banja Luka, Sarajevo, 22.12.2015. godine

Za klijenta Triglav u svrhu promocije pružanja usluga osiguranja, brendirali smo spoljašnjost više vozila javnog gradskog prevoza u Sarajevu i Banjaluci.

Ova kampanja naglašava tradiciju kvalitetnih usluga Grupe Triglav dugu 115 godina. Korporativnom kampanjom, čiji je slogan „Ispunjena obećanja nas zbližavaju”, dopunjen sa porukom „Već 115 godina”, Grupa Triglav se obraća postojećim i potencijalnim klijentima, posebno mladim ljudima, porodicama i starijim osobama. Kao i ostalim relevantnim učesnicima na tržištima na kojima je prisutna Grupa Triglav.

Triglav – Ispunjena obećanja nas zbližavaju.

Više informacija: www.triglav.ba i www.triglavrs.ba