Sberbank AD Banja Luka – Kredit sa pauzom

Banja Luka, 1.4.2015. godine

Za klijenta Sberbank AD Banja Luka i promociju nenamjenskih kredita s pauzom u otplati, brendirali smo spoljašnjost jednog gradskog autobusa u Banjaluci.

Registracija automobila, ljetovanje, polazak djece u školu… Kako bi bilo dobro da u toku tog jednog mjeseca tokom godine u kojem imate najveće dodatne troškove ne morate platiti ratu kredita. Nenamjenski kredit s pauzom u otplati Vam to i omogućava! Prilikom ugovaranja kredita izaberite jedan mjesec u godini tokom kojeg ne plaćate ratu. Visina rate u mjesecima u kojma je plaćate jednaka je tokom cijelog perioda otplate kredita, a pauzu koristite svake godine u istom mjesecu.

Pritisnite i Vi pauzu u otplati kredita!

Više informacija: www.sberbankbl.ba