Rudnici Banovići - Investiramo u budućnost

Tuzla, 27.6.2015. godine

Za klijenta Rudnici Banovići i promociju reklamne kampanje “Investiramo u budućnost”, brendirali smo spoljašnjost jednog vozila javnog gradskog prevoza u Tuzli.

Jedan od osnovnih privrednih resursa kojima raspolaže opština Banovići je kvalitetan visokokalorični mrki ugalj koji je bio i ostao osnovna pretpostavka privrednog i društvenog razvoja. Danas, RMU “Banovići” proizvode preko 1.500.000 tona separisanog uglja, raspolažu najsavremenijom tehnologijom, rade na humanizaciji rada te na konstantnom zapošljavanju novih radnika.

RMU Banovići – Investiramo u budućnost

Više informacija: www.rmub.ba