NOVA BANKA - Ekspresno!

Banja Luka, 31.3.2018. godine

Za klijenta NOVA BANKA i promociju gotovinskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom – brendirali smo spoljašnjost više vozila javnog gradskog prevoza u više gradova BiH.

Vizija Nove Banke je da bude pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, prisutna u najvećim gradovima u zemlji i fokusirana na visokokvalitetne proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata, primarno stanovništvo i SME.

Misija Banke je distribucija velikog broja standardnih proizvoda kroz centralizovan sistem koji je automatizovan do najveće moguće mjere.

Banka će biti poznata po standardnim i jednostavnim proizvodima, kvalitetu usluge koja se dobija za novac, brzini usluge, dostupnosti, transparentnosti u operacijama i jednostavnosti da se nađe i dođe do istih

NOVA BANKA – Ekspresno!

Više informacija: www.novabanka.com