NLB Banka - NLB stambeni krediti.

15.3.2016. godine

Za klijenta NLB Banka d.d. Sarajevo u svrhu promocije pružanja usluga stambenih kredita, brendirali smo spoljašnjost više vozila javnog gradskog prevoza u više gradova BiH.

NLB Banka d.d. Sarajevo za građane Federacije plasirala je liniju stambenih kredita s fiksnom kamatnom stopom i rokom otplate do 10 godina. U cilju pružanja što kvalitetnijih i Vašim potrebama prilagođenih usluga, NLB Banka d.d., Sarajevo ima veoma širok asortiman kreditnih proizvoda. Iznos kredita koji se odobrava zavisi od visine mjesečnih primanja tražioca kredita. Kamatne stope na kratkoročne kredite su fiksne. Obračun kamate je dekurzivan – vrši se na ostatak duga. U zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti, iznosa i namjene traženog kredita, instrumenti obezbjeđenja mogu biti: lična mjenica, sudužništvo, novčani depoziti, hipoteka, garancija solventnog pravnog lica i sl.

 

Više informacija: www.nlb.ba