BH Telecom - Ultra

21.9.2016. godine

Za klijenta BH Telecom i promociju tarife Ultra, brendirali smo spoljašnjost više vozila javnog gradskog prevoza u više gradova BiH.

BH Telecom pruža telekomunikacijske usluge na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine korištenjem savremenih tehnologija, uz poštivanje međunarodnih i domaćih standarda, propisa i normi, a u cilju razvoja informatičkog društva.
Poboljšanjem procesa planiranja, tehnološkog razvoja, razvoja organizacije i upravljanja ljudskim resursima kompanija odgovora na izazove tržišta i sve izraženiju konkurenciju. BH Telecom d.d. značajno unaprjeđuje odnose sa korisnicima i kvalitet usluga, i na taj način i dalje ostaje vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini.

BH Telecom – Daje više!

Više informacija: www.bhtelecom.ba